Adalet Okulu, 4.Hafta Dersleri yapıldı

Genç ASDER,  'Adalet Okulu' projesinin 4. hafta derslerine 24 Mart Cumartesi Günü Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüste devam etti.

Adalet Okulu projesi ile gençlerde İslami temelli adalet anlayışını bireysel alanda temel ahlaki ilke olarak yerleştirmek, dünyada yaşanan adaletsizlikler karşısında farkındalıklarını artırmak ve sahih bir duruş sergilemelerini sağlamak, kadim medeniyetimizdeki en ileri adalet uygulamalarını gençlere hatırlatarak geleceğe sağlam bir adalet bakış açısı ile bakmalarını sağlamayı hedeflediğimiz okulumuzda 4. Hafta; Modern Dönem Osmanlı Dönemindeki adalet uygulamaları ve Batı'daki adalet sisteminin geçmişten bugüne etkilendiği kavramlar üzerine modern zamanların adalet sistemine dair genel bir bakış açısı oluşturmak üzere "Modern Zamanda Adalet" kapsamında  'Osmanlı'da Kanunlaşma Süreci ve Mecelle' ve 'Batı'da Din ve Siyaset İlişkileri' dersleri icra edildi.

''Osmanlı'da Kanunlaşma Süreci ve Mecelle' dersini vermek üzere kürsüye gelen ve sivil toplum kuruluşu çalışmaları ile aktüel bir hukuk adamı olan Av. Cüneyt TORAMAN Hocamız, Osmanlı Devletindeki modern zamanlardaki Kanunlaşma süreçlerinin yayınlanan Kanunnameler ile başladığını, sonrasında ise Nizamnameler ile Batılı Hukukun ağırlığını daha fazla hissettirdiğinden bahsettiler. Bu süreçlerin Tanzimat dönemi ve sonrasını kapsadığını belirten Hocamız, tam bu dönemin sonlarına doğru, Batılı hukuk sistemlerinin karşısında daha çok İslami referanslar ile ortaya konulan ve Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılan "Mecelle" eserinin bu negatif etkiyi biraz tersine döndürdüğünü belirttiler. İslam"ın ilk yıllarındaki kanunlaştırma hareketlerinin şeklen farklı hukuk sistemlerinden yararlanıp esası kaybetmediğini ancak son dönem Osmanlı Hukukunun esas açısından da yapımıza uymayan Batılı Hukukun etkisinde kalındığını dile getirdiler. Ayrıca şu aşamada yapılması gerekenin "çağın ihtiyaçlarına çözüm getiren bir İslami Hukuk sisteminin yeniden ayağa kaldırılması" olduğunun altını özellikle çizdiler.

Dersin sonunda Av. Cüneyt TORAMAN Hocamıza, 'El-Adl' İsm-i Şerifin yazılı olduğu tabloyu ASDER Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Sayın Reşat FİDAN Bey takdim ettiler.

2. dersimizde 'Batı'da Din ve Siyaset İlişkileri'' dersini anlatmak üzere kürsüye gelen Dr. Erdal AYDIN Hocamız, Batı"nın tarihine bakıldığında, Hristiyanlığın daha çok miladi 3.Yüzyıldan sonra form değiştirip, İncil'in sayfa sayısından çok daha fazla mektuplar ile belli odaklar tarafından bu yolla tahrifata gidilerek karanlık bir çağa doğru gidişatın başladığını, bu dönemden sonraki Avrupa"nın Fransız İhtilaline kadar tamamen kilisenin hakimiyetine girdiğini ve tahrif edilen İncil'deki simgesel kavramlar ile bilimin, sanatın hatta hastalıkların dahi sebeplerinin araştırılmasına izin verilmeyen hatta 'Engizisyon Mahkemeleri' ile ölüm cezaları ile cezalandırıldıkları bir dönem olduğunu çarpıcı örnekleri ile aktardılar. Dersin içerisinde gösterilen bir film kesitinde; kendilerine Orta Çağ araştırması verilen Avrupalı öğrenciler, bu çağa karanlık çağ denilmesinin Avrupa açısından doğru ancak İslam coğrafyası açısından tamamen tersi olan altın bir çağın yaşandığını anladıkları bir mizansenden izletildi. Söz konusu Orta Çağ din simgelerinin halen Batı'yı kısmen de olsa etkildiğini vurgulayan Hocamız, Müslümanların kendi köklerine dönmeleri ile adalet, bilim, sanat ve medeniyet inşaası açısından tekrar altın çağın yaşanabileceğini vurguladılar.

Dersin sonunda Dr. Erdal AYDIN Hocamıza, 'El-Adl' İsm-i Şerifin yazılı olduğu tabloyu, Genç ASDER&Genç ASSAM Teşkilatlanma Birimi Başkanı Eyüp Birkan ÇANAK takdim etti.

Genç ASDER&Genç ASSAM

Okunma 661 defa Son Düzenlenme Perşembe, 29 Mart 2018 13:29

Resim Galerisi

-->

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper