Cumartesi, 16 Aralık 2017 12:03

Yılın Adaleti Savunanlar Ödülleri Yönergesi

Yılın Adaleti Savunanlar Ödülleri Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar

 Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Adalet ilkelerinin, ve toplumdaki yanlış uygulamaların düzelmesine ve gelişmesine  katkıda bulunan ve bu ilkelerin uygulanması için gayret gösteren, adalet, hukukun üstünlüğü ve ileri demokrasi değerlerini  ön plana çıkaran, bu değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak örnek davranışlar gösteren, bu yönde çalışmalar yapan  kişi/kurumların, ödüllendirilmesi suretiyle milletimizin muasır medeniyet seviyesinin de üstüne yükseltilmesi için gerekli olan  ilkelerin savunulması,   yaşatılması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemektir.  

 

Tanımlar

MADDE 2- Bu yönergede geçen;

 • Dernek: Adaleti Savunanlar Derneğini,
 • Seçici Kurul:  Derneğin Yönetim Kurulu tarafından  oluşturulan değerlendirme kurulunu.
 • Değerlendirme Komitesi: İhtiyaç halinde Seçici kurulun oluşturacağı alt kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yılın Adaleti Savunanlar  Ödüllerini Belirleme Usul ve Esasları

Ödüller            

MADDE 3 – Ödüller

Her kategoriden 1 kişi / kurum  ödüllendirilecektir.  Ödüllerin  finansal bir karşılığı bulunmamaktadır.   Ödül alan kişi/kurum yapılan bir törenle kendisine şilt/ hediyeler verilecek, ayrıca Derneğin yayın organlarında ve bütün medyada duyurulacaktır.

Kriterler

MADDE 4 – Kriterler

Ödül verilecekler  Seçici Kurul tarafından belirlenirken  kişi veya kurumlarda bulunması gereken   aşağıdaki altın değerler  ön planda tutulur.  Kişiler veya kurumlar bu değerlere göre titizlikle incelenip değerlendirili 

 Belirlenen “24 Altın Değer”:

 • ADALET
 • DÜRÜSTLÜK
 • ŞEFFAFLIK
 • CESARET
 • ŞEFKAT VE MERHAMET
 • EMPATİ VE SORUMLULUK
 • GÜVEN VE SADAKAT
 • UTANMA
 • ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
 • YARDIMLAŞMA
 • HELALLEŞME
 • SELAMLAŞMA
 • İÇTENLİK
 • BAĞIŞLAMA
 • CÖMERTLİK
 • FEDAKARLIK
 • MİNNETTARLIK
 • ÇOĞULCULUK
 • KATILIMCILIK
 • ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK
 • HESAP VEREBİLİRLİK
 • UZLAŞMACILIK
 • YENİLİKÇİLİK
 • VEFA

Kategoriler

MADDE 5 – Kategoriler

 • 1- Örnek Meslek Rolü Ödülü: Mesleğini icra ederken adalet değerlerini yaşayan,  destekleyen ve savunan kişilere verilir. Liderlik ve yardımseverlik özellikleri ile öne çıkan, önemli ve gerekli gördükleri adalet problemleri için adım atan, bu alanda çalışma yapan kişi veya kurumlara verilir.
 • 2- Hz. Ömer Onur Ödülü: Adaletin sembolü olan Hz Ömer’i örnek alarak, Adalet alanında yaptığı çalışmalarla, savunduğu adalet ilkeleri ile ve yaşantısıyla, gençler tarafından örnek alınması öngörülen idareci adaylar arasından seçilir. Adalet ilkelerinin evrenselliğine inanan, cesur ve dürüst kimliğiyle adaletin uygulanmasına  katkı  sağlayabilen kişi veya kurumlara verilir. Tevazu, alçakgönüllülük, sosyal sorumluluk, yüksek duygusal zeka,  başarıları toplum tarafından beğenilme ve kabul görme değerleri  ön planda tutulur.  Adalet  değerlerine duyarlılık gösteren idareci adaylar arasından seçilir.
 • 3- Girişimcilik Ödülü: Adalet ilkelerinin geliştirilmesi konusunda yeni fikirler üreten, yasa teklifleri yapan, çözüm önerilerinde bulunan, yanlış uygulamaların ve adaletsizliklerin düzeltilmesi için   ‘insanlığa fayda’ teması ile yola çıkan kişi ve kurumlara verilir. İlkeli, cesaretle yenilikçiliği birleştiren yüksek duygusal zeka, güven, empati, cömertlik, yardımlaşma değerleri ön planda tutulur.
 • 4- Toplumsal Empati Ödülü:  İnsanlara toptancı yaklaşmayan, kişilerin halinden anlayan, adaletsizliğe uğrayan kişilerin niyetlerini de anlamaya çalışan merhamet ve yardım duyguları ile insanlara  ve çevresine yardım eden, sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılık konusunda kendilerini aşan, toplum için ve adalet değerlerinin savunulması için risk alan,  ve kendini sorumlu hisseden, ideolojik yapıları  fark etmeksizin yapılan projelere destek veren kişi veya kurumlara verilir.
 • 5- Cesaret ödülü: Ulusal veya uluslararası düzeyde terör saldırılarını önleyen veya saldırılara teşebbüs edenlerin adaleti teslim edilmesine yardımcı olan, Adaletin savunulmasında cesur davranan,  hayata geçirdikleri ve savundukları fikir veya projeler ile haksızlığa, adaletsizliğe uğramış kişilere hukuki destek ve ailelerine  maddi/manevi desteklerini sunan kişi veya kurumlara verilir.
 • 6- Değer Katıcı Mizah Ödülü: Adalet ilkelerinin önemini ve uygulanmasını işleyen filmler, kitaplar, yayınlar, projeler ve güldürü anlayışıyla adaletsizlikleri mizah duygusunu en iyi sunan popüler kişilere (sanatçılara, yazarlara)  verilir.
 • 7- Yüksek Vicdani Değer Ödülü: Toplum barışı, ırk ayırımının, mezhep ve  cemaat  ayırımının yapılmaması,   birlik ve beraberliğin güçlenmesi ve  gelişmesi, için, bu yönde İnsanlığın geleceği için  toplum yararına çalışmalar yapan, bu yönde  risk alabilen, fark oluşturan kişi / kurumlara verilir.
 • 8- Sosyal Adalet Ödülü: Toplumdaki gelir dağılımının, ve sosyal adaletin sağlanması, yardıma muhtaç kesimlere  yardımcı olunması  yönündeki fikir ve çalışmaları  ile topluma örnek  davranışları ile fayda sağlayan  kişi veya kurumlara verilir.
 • 9- Yardımseverlik Ödülü: Toplumda yardıma muhtaç yaşlılara, kimsesizlere, sokakta yaşayanlara, yetim ve öksüzlere, terkedilmiş insanlara, eşinden şiddet görenlere, kötü ve zararlı alışkanlıklara mübtela olanlara, psikolojik problemleri olanlara el atan, yardımcı olan bu yönde örnek davranışlar sergilemiş olan kişi/kurumlara verilir.  
 • 10- Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğüne Katkı Ödülü:  Yaşam tarzları ve temsil özellikleri ile demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü hem bir yöntem hem de bir değer olarak savunan ve temsil eden kişilere / kurumlara verilir.   
 • 11- Toplum Sağlığına Katkı Ödülü: Toplum sağlığını tehdit  eden  GDO’lu ürünler, zararlı ilaçlar, sağlığa zararlı gıdalar vb, helal gıda ve helal kesim gibi konularda cesaretli çalışmalar ve açıklamalar  yapan kişilere / kurumlara  verilir.
 • 12- Çevrecilik Ödülü: Çevre kirliliği, çarpık yapılaşma ve düzensiz şehirleşme, imar yanlışları gibi toplum düzenini, refahını, huzurunu  tehdit eden konuların düzeltilmesi için gayret gösteren, risk alan, bu yönde örnek çalışmalar sergileyen kişi / kurumlara verilir.

  MADDE 6 - Başvuru ve Öneri Formları

Başvuruda veya teklifte bulunanların öncelikle www.asder.org.tr   web sitesinde yer alan ilgili formu eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun bir çıktısını alarak, kapalı bir zarf içinde  Adaleti Savunanlar Derneği  adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bu dosya içinde yer alması gerekenler;

 • Adaya dair bilgileri içeren başvuru formunun çıktısı,
 • Başvuru konusunu, başlama hikayesi, varsa ilham alınan konu veya kişi ve elde edilen sonuçlar gibi detayları içeren bir yazı/sunum/film/fotoğraf/gazete veya dergi haberi fotokopisi (Bilgisayar ortamında izlenecek materyalleri CD olarak kaydedilip dosya ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir)
 • Ayrıca başvuran veya teklif edilen  şahsın bu ödülü neden alması gerektiğini içeren en fazla 500 kelimeden oluşan yaptığı çalışmaları anlatan bir yazı
 • Eksik başvuru formları kabul edilmeyecektir. Yanlış ve yanıltıcı adaylıklar ve öneriler başvuruyu geçersiz kılar. Gerektiğinde adaylardan ek bilgi talep edilebilecektir.

MADDE 7 - Değerlendirme

Başvuruda veya teklifte bulunanların öncelikle     www.asder.org.tr  adresine yapılan başvurular ile, ASDER Üyeleri ve gönüllülerinden alınan başvurular; Seçici Kurul Üyeleri tarafından uygunluk kriterlerine göre incelenerek, her kategori için birinciler belirlenecektir. Başvurunun fazla olması halinde, Seçici Kurul oluşturacağı Değerlendirme Komitesi’nden destek alabilecektir. 

MADDE 8- Başvuru Koşulları

Başvurular ve öneriler toplumun ilgisini çekebilecek ve örnek teşkil edecek nitelikte “Adalet / Değerler” kriterlerine uygun olmalıdır. Başvuru, kişi ya da kurum adına yapılabilir. Üçüncü bir şahsın, başka bir kişi veya kurumu aday göstermesi halinde, ilgili kişi veya kurumun yazılı izni gerekmektedir.

MADDE  9- Sonuçların Açıklanması

Yılın Adalet Savunucusu  Ödülleri’ni kazananlar medya aracılığı ve internet sitemiz ile  kamuoyuna açıklanacaktır. 

MADDE 10- Gizlilik İlkesi

Yılın Adaleti Savunanlar Ödülleri; adaylık süreci, gizlilik ve kişisel bilgilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülecektir. Kişisel bilgiler yalnızca adaylık ve ödül programı amacıyla toplanmaktadır. Aday konuyla ilgili tüm sorularını  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresinden sorabilir. Ödül sonuçları açıklanırken sadece ödül alan başvurular medya ve kamuoyuna açıklanacaktır. Ödül alamayan başvurular gizli tutulacaktır.

Okunma 1042 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 18 Aralık 2017 12:19
ASDER Genel Merkezi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper