Sorularla Aydınlanma

6191 sayılı kanundan yararlandıkları halde (emekli/araştırmacı), ASDER ne yaptı ki? diyenlerin beklentileri nelerdir?

Öncelikle bu tip kişiler, bu sonuca ulaşmak için herhangi bir çaba sarfetmemiş ve çıkan yasayı hazır bulmuş kişilerdir. Sanki hükümetin bunu kendiliğinden verdiğini düşündüklerinden, ancak ASDER gibi bir derneğin bu yasayı düzeltmek sorumluluğunda olduğunu vehmediyor olabilirler. Oysa ASDER bir tüzel kişiliktir. Asder adına bir çalışma yapılacaksa, o işi kendine görev kabul edecek gerçek kişilerden oluşan üye yada gönüllüler bulunmalıdır.Bu tür komisyonlardan oluşan özel çalışma ekipleri; aynı ihtiyacın sahibi olan mağdurları organize eder, hukuki ve bürokratik ihtiyaçları belirledikten sonra, uygulama için gerekenleri hem özelde hem de genelde ASDER bileşenlerinde paylaşarak icra eder. Başarı bu prosedürün ne kadar doğru ve yeterince tatbik edildiği kadar, siyasi teamüllere ne kadar mutabakat sağladığıyla da ilgilidir.

ASDER 2000 yılında kurulduktan sonra Anayasa değişikliğine kadar ne tür faaliyetlerde bulunmuştur ?
6191 sayılı yasanın öncesinde ASDER'in yasanın çıkarılması için yaptığı çalışmalar nelerdir? Diğer STK.ların katkıları nasıl olmuştur?
6191 sayılı yasa çıktıktan sonra ASDER'in çalışması nasıl gelişti?
2010 tarihindeki Anayasa değişikliğinden sonra mağdurlar mahkemeden netice alamayacaklarını bildikleri halde neden AYİM e başvurmuştur?
Yasa çıkmadan önce ve sonra kamuoyunu aydınlatmak üzere kitap, dergi, bülten çalışması yaptınız mı? Nelerdir ?
Madde-33 Yasa Taslağı hakkında bilgi sahibi misiniz?
kamupersonel6191@googlegroups.come-posta grubu ASDER'İ temsilen mi kurulmuştur?
adaleti-savunanlar@googlegroups.com adresi açılmalı mıdır?
ASDER üye ve gönüllüleri arasında askeri hiyerarşi mi geçerlidir ?
ASDER'in misyonu sadece asker mağdurların haklarının alınması mıdır? Asker mağdurların hakları alındıktan sonra ASDER ne olmalıdır ?
ASSAM ve benzeri yapılanmalarda sorumluluk almalı mıyız?
ASDER’in STK’ları arasındaki yeri nedir?
ASDER e üye olmak üyelere ne tür sorumluluk getirir?
6191 sayılı yasadan yararlananların ne kadarı Derneğinize üyedir? Üyelik için ne yapılmaktadır?
Bazı kesimler sürekli ASDER’in aleyhinde karalama kampanyası yapmaktadırlar?Bu konuda ne dersiniz?
Üyelerinizin tamamı e posta grubuna üye midirler? Posta grubuna üye olmayanlar var mıdır?Derneğe üye olmayanlar e posta grubuna kayıtlımıdır?
Aidatlarını ödemeyenler Derneğe üye yapılmıyor deniyor, bu tabir ne kadar doğrudur? Ödemeyenlere ne tür işlem yapılıyor?
Ben bir üye olarak YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARINI beğenmiyorum. Ne yapmalıyım?
Bir hak mahrumiyeti, örneğin; Sosyal Denge Tazminatım verilmiyor? Ne yapmalıyım?

ASDER GENEL MERKEZİ
YÖNETİM KURULU

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper