6 NCI OLAĞAN GENEL KURULDA SUNULAN

 (2009-2012) YILLARI ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

(25 KASIM 2012)

 

1.     İDARİ FAALİYETLER

 • 22 Kasım 2009 tarihinde yapılan genel kurul sonrası Dernek Yönetimine seçilen arkadaşlarımızın yapılan ilk toplantıdan sonra görev bölümü aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

GENEL YÖNETİM KURULU

GÖREVİ

ASİL

Genel Başkan

Nevzat TARHAN

Genel Başkan Yrd.

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Genel Başkan Yrd.

Gürcan ONAT

Genel Sekreter

Nurettin YAVUZ

Genel Sekreter Yrd.

Selahattin ARSLAN

Genel Sekreter Yrd.

İbrahim TÖRE

Genel Muhasib

Ekrem KARAKAŞ

DENETLEME KURULU

GÖREVİ

ASİL

Başkan

Reşat FİDAN

Başkan Yardımcısı

İrfan ÇALIŞKAN

Başkan Yardımcısı

Önder TAPKIN

HAYSİYET DİVANI

GÖREVİ

ASİL

Başkan

Bülent DEMİR

Başkan Yardımcısı

Vehbi KARA

Başkan Yardımcısı

Hayrettin KOCAOĞLU

 • Genel Merkez Hizmet binamız 18.09.2005 - 15.08.2011 tarihleri arasında Cağaloğlu’ndaki kiralık büroda hizmet vermiş, kiralanması için uzun yıllar üzerinde çalıştığımız Aksaray’daki Ebubekir Paşa Mektebi ise Vakıflardan kiralanarak  15.08.2011 tarihinde taşınılmıştır.

 

 • İDARÎ GENEL SEKRETERLERİMİZ

Dört değerli arkadaşımla çalıştım.

o    Nurettin YAVUZ  (17 NİSAN 2008  : 01 EYLÜL 2010)

o    Cebrail YEĞEN   (01 EYLÜL 2010 : 05  MART 2011)

o    Ali COŞAR          (05 MART 2011 :   31 MART 2011)

o    Reşat FİDAN       (31 MART 2011 :        )

 

 • ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI

Şubelerimiz Tüzüğümüz gereğince en geç Ekim 2012 ayı içinden

Genel Kurullarını tamamlamış  ve Yeni Şube Organları ile delegelerini Genel Merkezimize planlanan tarihte bildirmişlerdir.

6. Genel Kurulumuzda oy kullanacak 77 Delegenin durumu Şöyledir;

Genel Merkez Delege Sayısı   : 49

Ankara Şube           “       “        : 15

Bursa Şube             “       “       :   7

Kayseri Şube           “       “        :  6

Toplam Delege Sayısı             : 77

 

 • KURULLARIMIZ VE KOMİSYONLARIMIZ

4. Genelkurulumuzda ihtiyaç duyduğumuzu belirttiğimiz Kurullar,

o    Yayın Kurulu :Abdullah Kaplan kardeşimizin öz verili ve aktif çalışmaları ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

o    Site Komisyonu: Orhan Koçdemir ve Aytekin Kalay’ın güzel çalışmaları devam etmektedir.            

o    Hukuk Çalışma Komisyonu düzenli bir çalışma sistemi oluşturamamakla beraber, ihtiyaç duyulduğunda hukukî meselelerde yardımcı olunmaktadır. Özellikle 6191 sayılı yasanın hazırlanması ile Madde 33 ün hazırlanmasında etkin rol oynamıştır.

o    Kararname Mağdurları Komisyonu, Em.ve İstifaya Zorlananlar Komisyonu, Uzmanlar Komisyonu, Mağdur As.Öğrenci Komisyonu kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.

o    Askap  Komisyonu: 6191 sayılı yasadan yararlanan arkadaşlarımızın sorunları ile ilgilenen komisyon çalışmalarına devam etmektedir.

 • ÜYELERİMİZ VE ŞUBELERİMİZ

ŞUBE ADI

2006 ÜYE SAYISI

2009 ÜYE SAYISI

2012 ÜYE SAYISI

Genel Merkez

 

293

522

Ankara Şube

 

32

200

Bursa Şube

 

68

61

Kayseri Şube

 

34

34

TOPLAM

162

427

817

 • Şu anda Genel Merkez  dışında, Ankara, Bursa ve Kayseri Şubelerimi  ile hizmet vermekteyiz. 2009 yılına kadar Kütahya ve Konya Temsilciliklerimiz bulunurken bu dönemde, Balıkesir, Bolu, Gaziantep, Isparta, İzmir, Osmaniye, Sakarya,Tokat ve Uşak Temsilciliklerimiz açılmıştır.

2.     HUKUKÎ GİRİŞİMLER

 • HUKUKİ GİRİŞİM DÖKÜMANI

Hukuk Çalışma Kurulumuzun bir kısım üyelerinin görüşleri ve daha önce hazırlanmış metinler de dikkate alınarak; Ferdi mağduriyetlere sebep olan YAŞ mevzuatının düzeltimesi için; Anayasa ve TSK Personel Kanunun ilgili maddelerinin değiştirilmesini kapsayan ve meseleyi milli ve Uluslar arası hukuk normlarına görede inceleyen, 55 sayfa hacminde “Hukukî Giriş Dokümanı” nı adıyla bir doküman hazırlanmıştır.

Hukukî Girişim Dokümanı'nın hazırlığı ve basımı 02 Aralık 2007 tarihinde tamamlanmış; 22 Ocak 2008 günü Genel Merkezimizde yapılan basın toplantısı ile basına açıklanmış ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Sn. TBMM Başkanımız ve Sn. Başbakanımız başta olmak üzere, ilgili Bakanlarımıza, TBMM’nin ilgili Komisyon Başkanlarına, bazı milletvekillerimize, görsel ve yazılı basın mensuplarına gönderilmiştir.

İhtiyacımız olan değişiklikleri kapsayan temel bir incelemedir.

 • KANUN TEKLİFİ GİRİŞİMİMİZ

Kasım 2008 tarihinde, TBMM de Sosyal Güvenlik Kanunu görüşülürken, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 süreçlerinde mahkeme kararı olmadan mesleklerinden çıkartılan askeri personelin mağduriyetini giderecek düzenlemeler yapması amacıyla, iktidar ve muhalefetin işbirliği ile, Ankara Şubemizin etkin çalışması ile, Meclise önerge verilmiştir.

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI

Yaş kararlarının yargıya açılması ve diğer hukuki gelişmelerin gerçekleşmesi için 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak anayasaya EVET denilmesi gerektiği ile ilgili pankart çalışması yapılmış ve bilbortlara asılmıştır.

Anayasa değişikliği halkımızın % 58 i tarafından kabul edilmiş ve Anayasanın 125 nci maddesi değiştirilmiştir.

HAKLAR MSB.LIĞINDAN TALEP EDİLDİ

Hukuksuz bir şekilde ilişiği kesilen arkadaşlarımız için Hukuk Komisyonu Üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuzun katkılarıyla HAK TALEP DİLEKÇESİ  örneği hazırlanmış ve 22 EYLÜL 2010 tarihinde sitemizde yayınlanarak üye ve gönüllülerimize MSB.lığına başvurarak haklarını talep etmeleri  duyurusu yapılmıştır..

RED GELEN TALEPLERE DAVA AÇILDI

2010 yılı içinde taleplerin RED gelmesi üzerine hukukçularımız tarafından  örnek DAVA DİLEKÇESİ hazırlandı ve üyelerimize/gönüllülerimize gönderildi. Basın toplantısı yapılarak dava dilekçeleri mahkemeye teslim edildi.

BASIN, YAYIN YOLUYLA HAKLILIĞIMIZ ANLATILDI

Radyo ve TV. Programları, gazete beyanatları, kitap ve dergi çalışmalarıyla darbecilerin hukuksuz bir şekilde insanları mağdur ettiği Derneğimiz ve üyelerimizin etkili çalışmaları ile kamu oyu bilgilendirildi.

YASA TEKLİFİ BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Hukukçularımız tarafından hazırlanan yasa teklifi bakan ve milletvekillerimize götürüldü ve bu mağduriyetin ancak yeni bir yasa ile giderilebileceği görüşü anlatıldı.

SN.BAŞBAKAN İLE DOLMABAHÇE’DE GÖRÜŞÜLDÜ

Başkanımız Prof.Dr.Nevzat TARHAN ve Onursal Başkanımız E.Tuğg.Adnan TANRIVERDİ ile birlikte 10 yetkili arkadaşımız 20 Şubat 2011 tarihinde Dolmabahçe Sarayında Sn.Başbakanımız R.Tayyip ERDOĞAN ve Başbakan Yrd. Bekir BOZDAĞ ile görüşmüş, çıkarılması gereken yasanın nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verilmiştir.

6191 SAYILI YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Mecliste görüşülen yasa teklifi Hükümetin isteği ve gayreti, diğer siyasi partilerin çalışma ve onayı ile mecliste bulunan milletvekillerinin tamamına yakınının oylarıyla 6191 sayılı yasa 22 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Böylelikle YAŞ mağdurlarına iade-i itibarları verilmiştir. Özlük haklarının bir kısmı, kimlik kartı, yeşil pasaport, silahlarını almışlardır. Bir kısmı emekliliği, bir kısmı Araştırmacı kadrosu ile devlet kurumlarına atanmıştır.

Yasadan Yararlananların Sayısı : 1518

Araştırmacı Olanların Sayısı       :   629

Kanun Kapsamında  RED            :  250

Kanun Kapsamına Girmeyenler :  1991

KAPSAM DIŞI KALAN MAĞDURLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Yasa kapsamı dışında kalan Kararname Mağdurları, Em.ve İstifaya Zorlananlar, Mağdur Uzmanlar, Mağdur Askeri Öğrenciler Komisyonları kurulmuş, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar  yapılmış, hukuk komisyonu ve diğer komisyon yetkililerinin çalışması ile YENİ YASA TEKLİFİ (Madde 33) hazırlanmıştır. (Aralık 2011)

ASDER ANKARA TEMASLARI

Asder Onursal Başkanı E.Tuğg.Adnan Tanrıverdi’nin Başkanlığında 10  kişilik bir heyet 19-24  Aralık 2011 tarihlerinde TBMM.de Bakan ve milletvekillerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Mağdurlarla ilgili yeni yasa teklifi sunulmuştur.

ASSAM (ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ) KURULDU

Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen olayları siyasi, askeri, sosyal, stratejik olarak değerlendirmek,

Sorunlara çözüm üretmek, öneri sunmak, yazı ve makaleler yazmak, konferans ve paneller düzenlemek amacıyla 12 Ocak 2012 tarihinde bağımsız bir araştırma merkezi Assam kuruldu. Arkadaşlarımız konularını aldı. Merkez henüz istenen seviyeye gelmedi, çalışmalar devam etmektedir.

SADAT ( ULUSLAR ARASI SAVUNMA DANIŞMANLIK TİACARET AŞ.) KURULUŞU İÇİN OCAK 2011 TARİHİNDE  MÜRACAAT YAPILDI.

İslam Ülkeleri nin  Savunma, Danışmanlık, Donatım, vs. konularda ihtiyaç duyduğu desteği vermek üzere 64 arkadaşımızın ortak olmasıyla kuruluş çalışmalarına başlanmış ve ARALIK 2011 ayında kuruluşu tescil edilmiştir. Şu anda Beylikdüzü’ndeki binasında organizasyonunu tamamlamış ve çalışmalarına devam etmektedir.

YENİ ANAYASA TEKLİFİ

ASDER ve Üsküdar Üniversite Rektörlüğü ile müştereken hazırlanmış olan yeni anayasa teklifimiz ve maddeleri kitap haline getirilerek TBMM. Deki  yetkililere, Anayasa Uzlaşma Komisyonuna, sivil toplum kuruluşlarına, basına, yazarlarımıza gönderilmiştir.

DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU VE C.BAŞSAVCILIĞINA DİLEKÇELER GÖNDERİLDİ

28 Şubat ve diğer darbe dönemlerinde kendilerine ve ailelerine yapılan hukuksuz işlemleri  hazırladıkları dilekçelere aktardı, ellerindeki belgeleri C.Savcılıklarına ve TBMM.Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderdi.

DARBELERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANIMIZ NEVZAT TARHAN’I DİNLEDİ

Üsküdar Ünv.Rektörü ve Asder Genel Başkanı Prof.Dr.Nevzat Tarhan ve iki arkadaşımız  TBMM.Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından dinlenmiştir. 28 Şubat Darbesiyle ilgili yapılanlar hakkında bilgi verilmiştir.

3.     FİKİR ÇALIŞMALARI

 • AYLIK TOPLANTILAR

Dönem içinde; güncel konular ve beğenilen konuşmacıların katılımı ile genelde her ay (yazları hariç) birçok  bilimsel toplantı yapıldı. Bu toplantılarla, yetkili ağızlardan gündemin takip edilmesi ve ayda bir de olsa, birlikte olma imkanı sağlanmıştır.

 • PANELLER
 • Hukuki Değerler  ve Yeni Anayasa, (12 Ocak 2010)
 • Askeri Vesayetten Normalleşmeye (24 Nisan 2010)
 • YAYINLARIMIZ

Adaleti Savunanlar Bülteni;

İlk sayısı Genel Merkezimiz Ankara'da iken, Nisan 2003 Tarihinde basılan Bültenimizin ikinci Sayısı üç yıl aradan sonra, Mayıs 2006'da çıkmış ve Ekim 2009'da 13. sayısı basılmıştır. Bugün elinizdeki bülten 21 nci sayıya ulaşmış olup, bültenimiz STK. Ve kamuoyunda beğeni ile okunmaktadır.

Değerli yazarlarımızın, değerli görüşlerine kalıcılık sağlamıştır.

Derneğimize kişilik kazandırmıştır.

 “Mahzun Madalya” Kitabımız;

Sn.Yazar Rahmi Erdem Bey “Mahsun Madalya”nın tüm telif haklarını Derneğimize bağışlayarak, basım hakkını derneğimize verdi ve TİMAŞ tarafından ASDER amblemli olarak Kasım 2007 tarihinde, 3000 Ad. Basıldı. Üye ve gönüllülerimiz maliyet fiyatına kitabı  temin ederek dostlarına ve yakınlarına hediye olarak takdim etmişlerdir.

“İki Darbe Arasında” yayına girdi

Prof.Dr.İskender PALA’nın yazdığı ilginç zamanlarda “İki Darbe Arasında” isimli kitap Ocak 2010 tarihinde yayınlandı.

“Darbeci Kuşatma”

E.Askeri Hakim  Yusuf ÇAĞLAYAN’ın kaleme aldığı “Darbeci Kuşatma” yayın hayatına girmiştir.

Daha Güçlü Orduya”

Asder Onursal Başkanı E.Tuğg.Adnan TANRIVERDİ’nin kaleme aldığı milletin refahı ve devletin bekası için “Daha Güçlü Orduya” isimli kitabı Asder logolu olarak Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mobing Mağduru Askerler

Üyelerimizin yaşadıkları gerçek olayları, yapılan hukuksuz işlemleri, nasıl baskı ve mobinge tabi tutulduklarını anlatan ve Dr. Şaban Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Mobing Mağduru Askerler” konulu kitap basım aşamasındadır.

İnsani ve Ahlaki Olanı Bulmak İçin Asder Yasa Teklifi (Madde 33)

Kapsam dışı kalan mağdurlar ile alınamayan haklar ile ilgili hazırlanan Yeni Yasa Teklifi (Madde 33) kitap ve kitapçıktan 3000 adet basılarak yasanın çıkması için çalışmalar sürdürülmektedir.

 

 • İNTERNET SİTEMİZ
 • Kasım 2007 Yeni yapılan www.as-der.org.tr sitesi yayına başladı.  2010 yılında görüntüsü değiştirilerek hukuk ve adalet ile ilgili güncel haberler ile yazarlarımızın görüşleri gelişerek yayınlanmaya başlamıştır.
 • BASIN BİLDİRİSİ VE MAKALELERİMİZ

Aralık 2009 ayında YAŞ Kararıyla ilişiği kesilen personel ve Genelkurmay Başkanının yargı üzerinde baskı oluşturmasına karşı  iki adet basın açıklaması yapılmıştır.

Güncel her olayda ASDER görüşü, site yazarlarımız tarafından anında değerlendirmeler ve fikirler ortaya koyulmaktadır. Özellikle mağduriyetler konularında ve uluslar arası ilişkilerde (Özellikle Filistin konusunda) etkin açıklamalarda bulunulmaktadır.

 • DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER

o    24 Mart 2006 İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ne üye olundu.

o    08 Haziran 2006 Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) na üye olundu.

o    22 Ocak 2008 Derneğimizin girişimi ile THÖP “Temel hak ve özgürlükler platformu” ve anayasa değişikliği çalışmalarında diğer sivil toplum kuruluşlarımızda birlikte etkin rol oynadı.

o    TkMM meclisi üyeliği devam etmekte ve belirli peryotlarla yapılan toplantılara katılınmaktadır.

 • Şubat 2009, TGTV bünyesinde “Filistin Dayanışma Platformu” Kuruldu. Derneğimiz her hafta yapılan toplantılara katılmakta ve ortak projelere imza atmaktadır.
 • 10 Şubat 2010 tarihinde Sivil Dayanışma Platformu (SDP) kuruldu ve derneğimiz bu platformun üyesi olmuştur, her ay yapılan toplantılara yetkililerimiz katılmıştır.

                   ÖDÜLLER

                           “Herkes İçin Adalet” Ödülleri” Adalet ve hukukun üstünlüğü, ayrımcılığın giderilmesi yolunda gayret gösteren ilim adamları, yazar ve gazetecilere verildi. (24 Nisan 2010)

                 Derneğimizin etkin ve faydalı çalışmalarından dolayı Sivil Dayanışma Platformu (SDP) tarafından plaketle ödüllendirilmiştir. (Ocak 2011)

 Asder Onursal Başkanı E.Tuğg.Adnan TANRIVERDİ’ye  insanlığa yaptığı  gayretli çalışmalarından dolayı İnsani Gelişim Hareketi tarafından “İNSANİ GELİŞİM ONUR BELGESİ” ile ödüllendirilmiştir.

4.     SOSYAL FAALİYETLER

 • PİKNİKLER

o    13 Haziran 2010 Pazar günü  Tuzla Aydınlı Köyü’nde,

                             05 Haziran 2011 Pazar günü Sarıyer Maslak Ormanlarında,

o   10 Haziran 2012 Pazar günü Sarıyer Maslak Ormanlarında, geleneksel Asder aile piknikleri yapılmıştır.

 • İFTAR YEMEKLERİ

o    15 Ağustos 2010  İBB Florya Sosyal tesislerinde ,

                               13 Ağustos 2011  İBB Kasımpaşa Sosyal Tesislerinde ,

o    21 Ağustos 2012  İBB Kasımpaşa Sosyal Tesislerinde ASDER geleneksen iftar yenmeği yaptı.

 • GRUP TATİLLERİ - ZİYARETLER

25-27 Ocak 2008 Derneğimizin üyeleri ve gönüllüleri ile ailelerinin katıldığı Şile de Sosyal Etkinliği gerçekleştirildi.

Asder Üyesi bir grup arkadaşımızla birlikte Aralık 2011 ayında Kudüs gezisi gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında Bursa Uludağ buluşması organizasyonu planlanmış olup, ancak talep olmadığı için iptal edilmiştir.

 • YARDIM VE DAYANIŞMA

İhtiyaç sahibi arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için YARDIM ve ZEKAT fonu oluşturulmuştur.

 

Reşat Fidan                                                                                               Mustafa HACIMUSTAFAOĞULLARI

İd.Genel Sekreter                                                                                        Genel Başkan Yrd.

 

Okunma 6557 defa Son Düzenlenme Salı, 25 Aralık 2012 11:06

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper