Pazartesi, 27 Haziran 2011 10:04

RED Cevabı Alanların Dava Dilekçesi

Not: Bu dilekçe örnek bir dilekçe olup, herkesin özel şartlarına göre içeriği değişebilir. Dilekçe ve ekleri iki suret olmazsa dilekçe mahkemece reddedilir. Bu sebeple iki suret olarak gönderilmelidir. Posta ile dava açılmaz. Ancak üç şekilde açılabilir: Ankarada olanlar doğrudan AYİM’e-Aşağıdaki (3) numaralı başlık altında dilekçeyi bizzat AYİM’e verecek.

Ankarada olmayanlar:

Bulundukları ilde İdare Mahkemesi varsa idare mahkemesi aracılığı ile aşağıdaki (1) nolu başlık altında;

Eğer İdare Mahkemesi yoksa, Aşağıdaki (2) nolu başlık altında dilekçesini bulunduğu il/ilçe Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığı ile gönderecek.

Ya da bizzat Ankara’ya gelip davasını (3) nolu başlık ile açacak…

Dilekçe subay/Astsubay için aynı…

(1)ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA(ANKARA)

GÖNDERİLMEK ÜZERE

……………..İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

(2)ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA(ANKARA)

GÖNDERİLMEK ÜZERE

……………..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(3)ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

 

DAVACI

:

T.C. Kimlik No.

:

Sınıf-Rütbe ve Sicili

: Terhisli                                                  

Duhulü

:

Nasbı

:

Kurum/Emekli

: Re’sen Emekli   

Kuvveti

: …. Kuvvetleri Komutanlığı

ADRES

:

DAVALI

: Milli Savunma Bakanlığı- ANKARA

 

DAVA KONUSU    :

Yasaya aykırı bulunan M.S.B.lığının …./…./…. Tarih ve ……..sayılı, 22 Mart 2011 Tarih ve 27882 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı kanuna eklenen Geçici Madde 32 hükümlerinden yararlandırılmama işleminin İPTALİ talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ  :  ……/………/………

AÇIKLAMALAR   :

A-  KİŞİSEL BİLGİ VE DURUMUM :

1-22 Mart 2011 Tarih ve 27882 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı kanuna eklenen Geçici Madde 32 hükümlerinden yararlandırılmam hususunda süresinde yaptığım müracaatım M.S:B.lığının …./…./….……tarih ve ……sayılı yazısı ile reddedildi.

2- Red kararı tarafıma …./…/…. Tarihinde tebliğ edildi.

3-Dava konusu işlemin gerekçesi olarak:……………gibi hususlar ileri sürülmüştür.  Oysa, söz konusu iddialar soyut iddialar olup, ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır.

4- ……….yıllık görev süresinde tüm terfi ve derece ilerlemelerini zamanında yaptım. Görev ile ilgili veya görev dışı herhangi bir sebeple hakkımda açılmış bir ceza davası veya disiplin soruşturması yoktur.(Olanlar kısaca açıklama yapabilir)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

HUKUKİ NEDENLER        :T.C.Anayasası, 926 Sayılı T.S.K. Personel Kanunu,  A.Y.İ.M  Kanunu, İlgili Mevzuat.

HUKUKİ   DELİLLERİ        :Getirtilecek Kıt’a Özlük dosyam, getirtilecek birinci ve ikinci Sicil dosyalarım, getirtilecek YAŞ dosyam, ……… adet Takdirname, İkaz yazıları, Terhis Belgem,

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen görülecek nedenlerle;

Müracaatımın reddine dair M.S.B.lığının …./…./…. Tarih ve ……..sayılı, 22 Mart 2011 Tarih ve 27882 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 sayılı kanuna eklenen Geçici Madde 32 hükümlerinden yararlandırılmama işleminin İPTALİNE,

Yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …./…./….

 

Davacı

Adı-Soyadı

Rütbe-Sicil

E K L E R                             :

-6191 Sayılı Yasa Gereği Müracaat Dilekçem

- Dava Konusu Red Yazısı

-……..Adet Takdirname fotokopisi,

-…….Adet ikaz yazısı,

-…….Terhis Belgem.

Okunma 7823 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 27 Haziran 2011 11:10
ASDER Genel Merkezi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper