Çarşamba, 03 Ocak 2018 09:51

Üç ifsad ,üç zillet ve meskenet (1)

Başlığa konu olan şey İsrailoğulları ve zamanla Yahudileşen topluluktur.

İsrail oğulları hiç şüphesiz yeryüzünün en güçlü ve etkin dini ve siyasi topluluklarındandır. İbrahim Aleyhisselam’ın soyundan gelirler. Aynı zamanda İshak ,Yakup,Yusuf,Musa ,Yahya ve İsa   (A.S) gibi muhteşem peygamberlerin tebliğlerini kabul eden diğer bir çok millet de kendi siyasi ve kültürel hüviyetlerini kaybederek zamanla İsrail oğullarına katılmışlardır.

Fakat bu kavim peygamberlerinin yolunu terk edince madden ve manen yozlaşmış zeval ve çöküş­leri de mukadder olmuştur. Bu zeval ve çöküşle birlikte önceleri Yahudilik ve sonra Hıristiyanlık gibi dünyanın iki büyük dini doğmuş oldu.

İsrail oğulları Hz. Yusuf A.S.zamanında Mısır’da hatırı sayılır kuvvet ve iktidara sahip idiler. Öyle ki, dünyanın en büyük hâkimi ve en kuvvetli, kudretli ve mü­reffeh ulusu olarak ün yaptılar. Mısır ekonomisi,siyaseti ve bürokrasisi bir dönem tamamen bunlardan sorulur idi.

Hz Yusuf A.S.’ın 120 yıllık ömrü sonrası Mısır’da görülmemiş bir milliyetçilik hareketi başladı. Bu hareketin sonunda Kıptîler iktidara geldiler. Yeni milliyetçi iktidar, İsrail oğullarına bütün iktidar, mev­ki ve makam kapılarını kapatırken, diğer taraftan her türlü zulüm ve bas­kıyı uyguladı.

Firavunların zulüm ve işkencelerine maruz kalan İsrail oğullarına Yüce Rabbimiz merhamet etmiş onlara “kullarım demiş” ve içlerinden Musa A.S.’ gibi muhteşem ve mübarek bir peygamberi kurtarıcı olarak göndermiştir. Muazzam mucizelerle desteklenen Hz Musa, İsrail oğullarını ve diğer inananları Firavunun zulmünden kurtarmak için çabalarken İsrail oğullarının ileri gelenleri Musa A.S. ve davasına sırt çevirmiş Firavuna yaranmaya çalışmışlardır.

Sonunda Allah’ın yardımı ve Musa A.S.’ın liderliğinde Mısır’dan çıkılmış böylece 400 yıllık Mısır macerası İsrail oğulları için son bulmuştur.

Filistin’e giderken; bu kavmin ilk ifsad ve ilk zilletini görüyoruz.

Mısır’dan çıkıp Sina dağına gelindi.1 yıl içinde Tevrat’ın bir çok hükmü burada indi. Sonra Faran Çölüne doğru ilerlenildi.Cenab-ı Hak Filistin’i feth etmelerini emretmişti. Musa A.S. bir keşif müfrezesi çıkardı. Aralarında Yuşa A:S.’da vardı. O hariç keşif müfrezesindekiler olumsuz kanaat belirtince İsrail oğulları korkup savaşmaktan çekindiler.

Cenab-ı Hak bu isyanları neticesinde Yuşa A.S. dışındaki İsrail oğullarının Filistin’i göremeyeceklerine hükmetti. Ve böylece ilk zillet ve meskenet ( vatansızlık) devri başlamış oldu.40 yıl boyunca çölde zillet içinde dolaşıp durdular.Yerleşik halklarla çatışmak zorunda kaldılar.Bu 40 yıl sonunda bir nesil tamamen ölüp yenisi çıkınca Musa A.S. Filistin’e girdi. İlk şehir fethi (Eriha) oldu. Filistin Yuşa A.S. döneminde tamamen feth edildi.

İsrail oğulları Kıpti Firavunlar döneminde kişilik ve karekterleri öylesine bozulmuştu ki Yusufi leşmek yerine Yahudileşmişlerdir. Hz.Musa A.S.’ın 40 yıl ,Yuşa A.S.’ın 28 yıl süren vaaz ve nasihatlerine rağmen,putperestlikle mücadele etmek yerine sefahat ve delalete kapılıp yerel halkların putperest inancını almışlardı.

Filistin veya Kenan diyarında aralarında bir birlik kuramadıkları için güç ve hakimiyeti yitirip mağlup oldular. Ta ki Cenab-ı Hak içlerinden Hz.Talut’u çıkarana dek. Hz.Talut birliği sağladı. Kaybedilen toprakları yeniden geri aldı. Güçlü bir devlet ve hükümet tesis etti.

Hz. Talût’tan sonra Hz. Davud ve Hz. Süleyman Filistin’de barış ve refah dev­rinin temelini attılar ve Hz. Musa (a.s.)’ın tamamlayamadığı görevi ta­mamladılar.

İkinci zillet ve meskenet devri;

Ne var ki, Hz. Süleyman’dan sonra İsrail oğulları arasında tevhid akidesi zayıfladı.Putperestlik yayılınca ilahi gazap Asurlular eliyle kapılarını çaldı. Birlikleri bozuldu.Aralarında fitne ve fesâd başladı.Anlaşmazlıklar güçlerini zayıflattı. Devletleri ikiye bölündü.Kuzeyde İsrail güneyde başşehri Kudüs olan Yahudiyye kuruldu.

Kuzeydeki İsrail,Asurlular tarafından yıkılırken güneydeki Yahudiye bir müddet daha ayakta kaldı. Fakat M.Ö. 587’de, Babil Hükümdarı Buht-un Nasr, Yahudiyye’ye saldırarak Kudüs’ü ele geçirdi. Şehre girerek Süleyman Mabedi’ni yerle bir etti, Yahudilerin büyük bir kısmını katletti ve binlercesini de çeşitli ülkelere sür­güne yolladı.Böylece ikinci zillet ve meskenet dönemi başladı.

Okunma 450 defa
Nejat ÖZDEN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper