Çarşamba, 13 Aralık 2017 14:02

Kudüs.. İbret, Delalet, İhanet.. Sonuç..

         Kudüs…

         Övülmüş üç mescidden biri.

         İlk kıble..

         Gülümüz (SAV)’in Miraca çıktığı nokta..

         Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. İsa, Gülümüz (SAV).. Nice peygamberin aziz hatırası var orada..

         Haçlı Seferleri ile Papaların emrinde hazırlanan Birleşik Avrupa Orduları tüm Anadolu’yu yağmalayarak Küdüs’e girdi ve büyük katliamlar yaptı….

         Selahaddin Eyyübi Atamız kansız fethetti.

         500 yıla yakın Osmanlı Devleti’nin emrinde insanlar barış içinde yaşadılar. Çünkü ecdad girişine “Lailahe illallah, İbrahim Halilullah” yazmıştı ki yazı hala duruyor.

         Peki, sonra ne oldu?

         Osmanlı güçsüz düştü. Çünkü nal ve kılıç seslerinin yerini motor horultuları ve makineli tüfek sesleri alamadı.

         İngiliz Ordusu ve ellerine İngilizlerin tutuşturduğu Arap Irkçılığının da sembolü şu anki Filistin Bayrakları ile hain Şerif Hüseyin ve asiler Kudüs’e girdi. Müttefikimiz Almanya ve Avusturya’da bile “Kudüs Müslümanlardan kurtarıldı.” diye günlerce çanlar çaldı, şükür ayinleri yapıldı.

         Sonra Osmanlı yıkıldı. Filistin’de İsrail denen Yahudi Devleti bağrımıza hançer olarak sokuldu.

         Şimdi, Kudüs işgal altında.

         Bir avuç Filistin’li intifada diyerek, evlerini terk etmeyerek, teklif edilen yüksek fiyatlarla satmayarak orada tutunmaya çalışıyorlar.

         Kudüs’ün kurtuluşu için İslam Dünyası ne yapıyor?

         Suriye, Yemen ve Irak’ta mezhep çatışmaları devam ediyor.

  1. Arabistan ve BAE’nde gazeteler ve Din Âlimleri “İsrail bizim düşmanımız değil ki? Hangi Arap onlardan zarar gördü? Hem Filistin’liler Arap asıllı değiller ki!” şeklinde bilgiyi kirletirken, hükümetleri Filistin’e sükûnet öneriyor. Yani Yahudi’ye zaman kazandırıyor. BAE’nden birileri İsrail’e dostluk ziyaretine gidiyor.

         Türkiye Hükümeti sorumlu davranıyor. İslam Ülkelerini İstanbul’a toplantıya çağırdı. Papa dâhil görüşmeler yapıldı.

         Ya Müslümanlar!...

         Sosyal medya paylaşımları ile tatmin oluyorlar. Arap Ülkelerinin Vatandaşları özellikle Suudiler o kadar korkak davranıyorlar ki! İnternetteki sosyal guruplarında bile tepki göstermeye ödleri kopuyor. Asılırız korkusu ile davranıyorlar.

         Çözüm önerilerine gelince;

         Miting ve protestolar..

         İntifadaya destek…

         Yeter mi sizce?

         Peygamberimiz Hayber Kuşatması’nı ekonomik kuşatma ile güçlendirmiş. Doğru. Bir sürü Yahudi şirket listesi yayınlanıyor. Mallarını almayalım diye. Kim uyacak? Japonya’da kola fabrikası var. Ama Japonya’da atom bombası nedeniyle insanlar kola içmiyor. Çin’e ihraç… Şuur gerek…

  1. Eyyübi Ata uyumamış, gülmemiş. Eyvallah. Biz neresindeyiz bu kinin, bu sevdanın.. Bir sürü video paylaşılıyor. Çözüm mü? Hayır!..

         Peki, çözüm ne?

         İttihad-ı İslam… Kim İttihad edecek? Tarih içinde maalesef Şii, Sünni dünya bölünmüş durumda. Birlik zor. Zaten tarih içinde Batılı ve Haçlı Seferlerine “DUR” diyenler Sünni Müslümanlardı. Bu gün İngiliz, ABD ve Batı ne diyor? Şii Dünyası’nın zaten bizimle bir sorunu yok. Sünni Dünyayı ise Arapların başı S. Arabistan’ı Vehhabilik ile Mısır’ı da entel, dantel sözde ulemalar ve Hıristiyan Kıptiler ile hallettik. Kaldı Türkiye!.. Türkiye Cumhuriyeti kuran seküler irade zamanında bile tepkili ve İngiliz oldubittilerine karşı davranmış Filistin’de… Öyleyse Türkiye’nin halledilmesi lazım.. Buyurun 17-25 Aralık, 15 Temmuz, Zarrap, CHP, PKK, FETÖ….

         Türkiye’ye gelen Araplar’ın ortak kanaati.. “Ümmet Türkler ile dirilir.” Bunu biz söylersek Türk Milliyetçisi, ırkçısı vs. oluyoruz.

         Yakın geçmişte İngilizler bölgeyi işgale müteakip, kontrolsüz bırakarak İsrail’i kurdurdu. Benzer uygulamalar şimdi Kuzey Irak’ta yapılmıyor mu? Suriye’de yapılmıyor mu? Az kalsın Çözüm Süreci’nde kendi topraklarımızda bu hataya götürülmedik mi?

         Çözüm Güçlü ve Büyük Türkiye… Ekonomik büyüme yanında stratejik büyümeyi de getirmelidir. Bunun için şuur, gayret, iman, çalışkanlık, üretim, teknoloji şart.

         Ülkemizde Milli Birlik şart. Bunun zahir görüntüsü 2019 seçimlerinde hedef %60 birlik ve uyumdur. Bu manada MHP ve Ülkücü hareketin vatanseverliği ve samimiyeti Cumhurbaşkanımızın elindeki en büyük kozlardan biridir. 2019 Seçimlerinde %60 hedef, %75’e çıkarsa sadece Türkiye’miz değil, ümmet coğrafyası rahatlar nefes alır.

         Filistin Birliği sağlanmalı ve korunmalıdır. İntifada desteklenmelidir. İsrail savunma yapmak zorunda bırakılmalıdır. Mısır’ın Gazze ablukası kalkmalıdır. Gazze’ye askeri malzeme gelmelidir. Filistin yönetimi ABD’ci, İngiliz’ci kâfirlere fırsat vermemeli ve yalnız başlarına bırakılmamalıdır.

         Kudüs vesilesi ile İslam Ülkelerinin devlet başkanları ve hükümetleri aktif olmaya zorlanmalıdır. Onların aczi ortaya çıktıkça Müslümanlar uyanacaklardır. Bu lakayt durum gerekirse Türkiye tarafından kullanılmalıdır. Ümmet İttihad-ı İslam’a sıcaktır. Türkiye’mizden çok ümitleri var. Bu zemin iyi değerlendirilmelidir.

         Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; “Biz Müslümanlar için, mübarek beldelerimizi korumak imkân değil, iman meselesidir.” Mesele bu kadar basittir. Filistin’i Ebabillerin kurtarmasını beklersek bilelim ki o Ebabiller biz ümmetin üzerine iner.

         Kudüs namustur. Tabii o idrak ve şuurda olana..

         Müslüman Türk Milleti, Kudüs meselesinde sağa, sola bakmadan öne atılmak zorundadır.

 

         Arap Kardeşlerime bir sosyal gurupta yazdıklarımı burada da paylaşmak istiyorum. “Biz Türklerde bir tarihi marş var. "Yufka yüreklilikle çetin yollar aşılmaz." Yani "Yüreksiz adamlarla yol yürünmez." diyor.

         Araplar başlarındaki hain idareciler yerine Allâh'tan  korkmalılar. Ömür nedir ki! Ezanla kamet arası… 15 Temmuz dersi hepimizedir.

         Unutmayın. İttihad-ı İslâm farz-ı ayındır.

         Bu gün İslâm Ülkelerinin çoğunun bayrağında hilal var. Ama Filistin Bayrağı İngilizlerin Şerif Hüseyin'in eline tutuşturduğu bayraktır. O bayrak ve İngiliz kâfirinin bayrağı ile Osmanlı İslâm Ordusu Kudüs'ten kovuldu. İslâm'ın alameti bu bayrağın neresinde?

         Kardeşlerim. "BİR KORKAK BİR ORDUYU BOZAR. " Aranızdaki korkakları ezin. Biz Arap Kardeşlerimizi Allâh için seviyoruz. Çünkü İttihad-ı İslâm kalesinin iki büyük askeri var. Biri Türk diğeri Arap. Biz birbirimizi kucaklarsak Ümmet-iMuhammed'in birliği sağlanır. Bu sebeple hesabımız daha zor.

Bilginize.”

         “Mescid-i Aksa

Ey! Semâvî dinlerin, dünyadaki beşiği;

Ey! Mîrâc’a açılan, kapıların eşiği..

Sen ki; Mescid-i Aksa, sen ki; tevhîd simgesi,

Sahâbe-i Kirâm’ın, namazda ilk kıblesi..

Ey! Çevresi mübârek, yüce Mescid-i Aksa,

Utanırdı insanlık.. Sana ibretle baksa.

Sen ki; şâhidi oldun, nice kanlı savaşın;

Dile gelse.. Vahşeti, haykırırdı her taşın..

Ne yazık ki; bugün de, aynı vahşet sürüyor;

Cinâyetle beslenen, gözleri kan bürüyor..

İşte..Yine sahnede, peygamber kâtilleri,

İnsanlığa kast eden, cinnetin fâilleri.

İşte..Yine çocuklar, Gazze’de kan kusmada,

Bu serî katliâma, bütün dünya susmada.

Yine rekor peşinde, zulüm şampiyonları;

Siyonist eşkiyânın, küresel piyonları..

İşte..Yine sahnede, haçlının fosilleri,

Medeniyet maskeli, kudurmuş nesilleri.

Yine tarih tekerrür, yine küfür tek millet,

Hepsinin genlerine, kazınmıştır bu zillet.

Ey! Birbuçuk milyarlık, dünya Müslümanları!

Hiç mi utandırmıyor, bunca mazlum kanları?

Bu zülmü boğmak için, tükürmeniz yeterdi,

Selâhattin Eyyûbî, çıkıp gelse ne derdi?

Ey! Petrol kralları, saray hânedanları,

Bir düşünün Kudüs’te, cihâd eden canları.

Kim saçtı üstünüze, bu ölü toprağını?

Yoksa.. Kopardınız mı, Kudüs’le din bağını?

Halîfe Ömer gibi, bir örnek olmasaydı,

Belki sizi affetmek, biraz daha kolaydı,

O, adâlet severdi, o Hazreti Ömer’di,

Sizi, bu halde görse, saraylara gömerdi..

Ey! Mahşere inanan, dünya Müslümanları,

Bırakın.. O münâfık, tahtına tapanları.

Allah’ın kelâmını, kaç bin kere duydunuz,

Kıyâmet’e kadar mı, sürecek bu uykunuz?

Filistin’de taş atan, çocukların aşkına,

Bu apaçık gafleti, görün Allah aşkına!

Bir buçuk milyar insan, bir kez ayağa kalksa;

Hiç garip kalır mıydı, böyle Mescid-i Aksa?

Hiç garip kalır mıydı, böyle Mescid-i Aksa?

Cengiz Numanoğlu”

Okunma 506 defa
Halil MERT

(E) Topçu Yarbay

Strateji ve Yönetim Uzmanı

https://www.youtube.com/user/81mert1 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper