Pazartesi, 16 Ekim 2017 14:01

İcat Edilmiş Bir Savaş

Yeni Dünya Düzeni “Kaostan Doğan bir Düzen ( Ordo Ab Chao)Demir demiri keser”-“ Krizler aynı zamanda yeni fırsatlara gebedir” gibi bu sözler-deyimler, aslında Siyonist-Masonik yapının politik inanışı ve gizli doktrinidir.

Gizli doktrinin kilit maddesi ise “ Karşıtlar arası çatışma” kaos teorisidir. Bu teoride milletleri kontrol altında tutmak için her harekâtın bir karşı harekâtını oluşturup, karşıt iki tarafı kontrol altında tutmak ve yönlendirmek ilkesi amaçlanmıştır. ”Komünizm ile mücadele örgütleri” gibi…

Masonik-Siyonist gizli bu Örgüt doktrindeki amaçlarına ulaşmak için yaptığı planlamaları eylemleri sahada uygulamada, kaos yaratma-çatışma-katliamlar gibi suçları,  süper devletlerin, haber alma teşkilatlarına - Ulusal Güvenlik Teşkilatlarına - Silahlı Kuvvetlerine yaptırmaktadır.

Komplo teorileri yazarı Nesta Webster; Dünya devrimi kitabında küresel çaptaki komplocuların operasyon planları huzursuzluk ve kargaşa yaratarak bundan çıkar sağlama amacıyla sistemli bir şekilde çalışıp kaosu kullanarak kendi küresel planlarını gerçekleştirmek isterlerdemektedir. Bu nedenle, kaos oluşturarak korku yayarak insanların güvenliğe, düzene olan ihtiyacını istismar edebilmek için büyük gayretler gösterirler, diye yazar.

İşte bu Siyonist-Masonik yapının fikir babası ise Wilhelm Hegel’dir. Hegel’in Diyalektiğine göre tarih üç aşamalı değişim sürecidir. 1-Tez 2-Antitez 3-Sentezdir.

1-Tez; döneminde, Kaos ile oluşturulan kontrollü krizler ile halk yığınlarında korkunun tavan yapacağını söyler. 2-Anti-tez; İnsanların yaşadığı korkuyu ve paniği gidermek üzere bir karşı hareket başlayacaktır. İşte bu karşı hareket Anti tezdir der. 3-Sentez; Bu aşama ise problemlere getirilen bir uzlaşma çözümüdür.

Hegel, Karşıtların çarpışması ile geçici olarak elde edilen durum ise “Dengedir” der. Bu denge durumu bir sonraki aşamada yeni bir tez haline gelir ve döngüyü yeniden başlatır. Bir kez daha karşıt güçlere ihtiyaç duyulur çelişki ve çatışma, daha uygun bir denge aşaması elde edilene kadar devam eder görüşündedir.

Geniş halk kitleleri-İnsan toplulukları korkutulduklarında, yağmaya uğradıklarında çepeçevre kuşatıldıklarında ve can-mal güvenliğinin olmadığı dönemlerde kaos-güvensizlik ortamından kurtulmak için, tekrar güvenli bir düzenine kavuşup hayatın normale dönüşmesi için, bezgin topluluklar, barış- huzur için artık yeter “ Her şeyi düzeltin-hemen Şimdi” diye yalvarmaya başladıklarında ise güvenliğe-düzene duyulan bu istek birçok fırsatları da ortaya çıkarır.

Bu gizli yapı Siyonist Küreselciler; Dünya Ticaret Merkezinin bombaladılar. Ama yaptıkları bu eylemleri radikal kökten dinci teröristlere mal eden bu gizli şer örgütü Afganistan ve Irak’ın işgal ile başlattıkları bu Kaos sürecinde, şimdide coğrafyamızda-sınırlarımızda “El-kaide, DEAŞ” ve diğer Paramiliter terör örgütü ile mücadele bahanesi ile de Terörist saldırılar-bombalamalar-suikast eylemleri ile milyonlarca insanı göçe zorlayarak bölgelerin demografik yapısını değiştirerek yeni sınırlar çizmeye başladılar.

Medya ve basın yoluyla servis edilen, bir gecede ortaya çıkan yapay krizler-suni ayaklanmalar-toplum mühendisleri ile tasarlanan kamuoyu, hepsi planlanmış olaylardır, tesadüfî değildir?

Kendilerini Yunan, Roma, Mısır, Babil krallıklarının varisi sanan sonsuza kadar dünyayı yönetmek için devletlerin üst düzey yöneticilerine baskı – şantaj ile ele geçirmekte pek de maharetli olan bu acımasız Siyonist-Masonik örgüt, Yeni Dünya Düzeni (New World Order) adı altında küresel bir krallık kuracaklar ve amaçlarına ulaşmak için yeryüzünü sömürüp-yiyip bitirecekler.

Milletleri, insan topluluklarını da algı ile yönlendiren, çok uluslu endüstriyel şirketlerin sahibi olan Siyonist-Masonik bu yapı sahip oldukları güç ile; (dövizler, değerli madenler, tarımsal/ticari piyasalara, medya/basın, bankalar, hisse senetleri) ve sivil toplum kuruluşları altında faaliyet gösteren Feminist örgütler-Sosyalist örgütler- Gizli rahipler-Sağlık alanında faaliyet gösteren virüs üreten laboratuvarlar-Öğrencilere burs yardımları-Liberal ve muhafazakâr düşünce kuruluşları-dindar organizasyonlar-Homoseksüel eylemler-Medya promosyonlar ile büyük miktarda para dağıtarak kontrol ettikleri insan yığınları ile oluşturdukları suni kamuoyu baskıları sonucu, devletleri parmaklarında oynatmaktadırlar.

Bu yapı tarafından planlanan kaos eylemleri-suçları FBI, CIA, BATF ve diğer Büyük Birader Haber Alma Örgütleri ile birlikte kurdukları Paramiliter terör örgütlerine yaptırmaktadırlar .

Sonuç

Aslında yenidünya düzeninde, “başkenti Kudüs olan bir Siyonist süper devlet kurma tasarısı onaylanmış bir projedir. Kurulacak olan yenidünya düzeninde tek bir küresel süper devlet olacaktır.

Bu projenin gerçekleşmesi için tüm dünyada milletlerini etkili propagandalarla “etnik-milliyetçiliklerle” ayrıştırma-küçük lokmalara ayırma-yok etme-etkisizleştirme, süreci uygulanmaktadır. Sahip oldukları medya/Hollywood filim endüstrisi ile ırklar arası nefreti körükleyen sayısız filimler hikayeler yayınlayarak algılar oluşturup, otoriteler vasıtası ile kurdurulan (Ku Klux Klan) örgütleriyle, milletlerin ayrıştırılmasında son derce başarılı olduklarını görmekteyiz.

Coğrafyamızdaki Müslüman Milletlerin ayrıştırılmasında; Dinsel/mezhepsel-Irklar/etnik bölünmeler-siyasi/politik sorunların ilk tohumu yaklaşık 150 yıl kadar önce atıldı.  Siyonist-Masonik küreselciler tarafından uygulanan plan dahilinde, İslam coğrafyasındaki hiçbir devletin, tek başına güçlenmesine ve etki alanını genişletmesine karşı icat edilen, “İslamo-Fobi” İslami terör algısı oluşturulmuştur.

İslam coğrafyasındaki devletler ayrıştırılması gibi aslında Avrupa devletlerinin ayrıştırılması süreci; Balkan coğrafyasında ilk önce Sırbistan – Bosna - Hırvatistan – Makedonya - Kosova – Slovenya - Slovakya olarak başlatılmıştı. Bir yandan İslam coğrafyasındaki 5 devletten 14 yeni devlet oluşturma BOP projesi uygulanırken, diğer taraf dan da Avrupa devletlerinin ayrıştırılması süreci İspanya ile devam etmektedir.

Yeni dünya düzenini kurmak için, Ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafyada kontrollü bir kaos ile; icat edilen bir savaşın evrelerini “birinci aşamasını Tezini” yaşamaktayız. 

Okunma 937 defa
Çetin ZAMANTIOĞLU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper